Công ty TNHH In Ấn Tuấn Kiệt

Cách xử lý khi viết sai Hoá đơn GTGT

Trong quá trình sử dụng hoá đơn quý khách hàng không thể tránh khỏi việc viết sai hoá đơn GTGT. Chúng tôi xin chia cách xử lý khi viết sai hoá đơn để các bạn có thể giải quyết việc này một cách hiệu quả và

Theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Quy định xử lý đối với hoá đơn đã lập:

1. Trường hợp phát hiện hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

Cách xử lý: Các bạn chỉ cần gạch chéo các liên.

Chú ý: Phải lưu giữ số hóa đơn lập sai (không xé khỏi cuống).

2. Trường hợp phát hiện hóa đơn viết sai, đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai:

Cách xử lý:

– Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

+ Biên bản thu hồi hóa đơn phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của 2 bên, ghi rõ lý do thu hồi.

Mẫu các bạn có thể tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

– Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hóa đơn đã lập sai đó.

– Xuất lại Hoá đơn mới (đúng). Hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế.

3. Trường hợp phát hiện hóa đơn VAT viết sai đã kê khai thuế:

a. Trường hợp hóa đơn viết sai không ảnh hưởng đến số tiền thuế:

Các lỗi sai như:

– Viết sai ngày tháng, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản…

Cách xử lý:

– Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai.

– Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:

+ Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: Nội dung điều chỉnh của hóa đơn số…, ký hiệu…

Cách kê khai: Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại.

– Bên bán: kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT.

– Bên mua: kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT.

Chú ý: Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng “0

b. Trường hợp hóa đơn viết sai ảnh hưởng đến tiền thuế:

Các lỗi sai như:

– Sai đơn vị, đơn giá, thuế suất, tổng tiền ….

Cách xử lý:

– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.

– Người bán Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

+ Trên hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Cách kê khai: Kê khai hoá đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại.

– Bên bán: kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT.

– Bên mua: kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT.

Chú ý: Đối với những hóa đơn điều chỉnh giảm (Tức là phải kê khai giảm số tiền), thì:

– Người bán: Trên bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT: Kê khai âm (-) vào Chỉ tiêu [9]: Doanh thu”, còn cột “Thuế GTGT” sẽ tự động cập nhật

– Người mua: Trên bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT:  Kê khai âm (-) và Chỉ tiêu [9]: Giá trị hàng hóa, dịch vụ

Công ty TNHH In Ấn Tuấn Kiệt xin chúc quý khách hàng thành công.

MST: 0313336583
Địa chỉ: 46/59 Đường số 18, KP 1, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. HCM (KCN Tân Bình)
Điện thoại: 028 6681 8900 * 028 6272 7989
Email: inhoadontuankiet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button0943333349