Công ty TNHH In Ấn Tuấn Kiệt

HÓA ĐƠN GTGT ĐÚNG CHUẨN LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Trước khi in hóa đơn GTGT, các doanh nghiệp cần biết rõ, hóa đơn VAT đúng chuẩn là như thế nào?

Hóa đơn theo đúng với các quy định của BTC phải đảm bảo 3 tiêu chí là: Hợp pháp, Hợp lệ, và hợp lý.

1 . Hóa đơn hợp pháp

  • Nếu doanh nghiệp đặt in hóa đơn ngoài thuế (hóa đơn GTGT đặt in) thì phải làm thông báo phát hành hóa và hóa đơn đặt in phải còn giá trị sử dụng
  • Hóa đơn được BTC thông báo phát hành và doanh nghiệp đến mua tại cái cơ quan thuế.
  • Nếu doanh nghiệp tự in hóa đơn, thì phải in hóa đơn theo mẫu hóa đơn mà cơ quan thuế quy định, và được chấp thuận sử dụng.

Kiểm tra hóa đơn hợp pháp:

  • Kiểm tra tính hình hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đang hoạt động bình thường là yêu cầu đầu tiên để sử dụng hóa đơn. Kiểm tra doanh nghiệp tại Website: gdt.gov.vn
  • Tra cứu hóa đơn VAT đã thông báo phát hành hay chưa: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.do

2 . Hóa đơn hợp lệ

Trong khi thiết kế hóa đơn đặt in (với hóa đơn đặt in và tự in), các nội dung và tiêu thức bắt buộc là tiêu chí để hóa đơn hợp lệ hay không, bao gồm các nội dung, tiêu thức: mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn; ngày tháng năm xuất hóa đơn, tên công ty, địa chỉ, MST người bán: họ tên, tên công ty địa chỉ, MST người mua; hình thức thanh toán; tên hàng hóa dịch vụ, ĐVT, số lượng, đơn giá, tiền hàng, thuế suất, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán, chữ ký người bán và người mua, xác nhận bên bán…chi tiết tại thông tư 39/2014/TT-BTC

3 . Hóa đơn hợp lý

Nội dung trên hóa đơn phải phù hợp, liên quan đến nội dung kinh doanh, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mà đã đăng ký với Sở KHĐT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button0943333349