Công ty TNHH In Ấn Tuấn Kiệt

HÓA ĐƠN VÀ CÁC HÌNH THỨC HÓA ĐƠN

Hóa đơn là lại chứng từ dùng trong kinh tế, được sử dụng bởi các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, người sử dụng hàng hóa dịch vụ cung ứng của doanh nghiệp đó và cơ quan quản lý thuế nhà nước.

Các loại hóa đơn hiện nay

Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn VAT: 01GTKT)

mẫu hóa đơn

Là loại hóa đơn dành cho các doanh ngiệp có hình thức báo cáo thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng được dùng trong các hoạt động:

  • Bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ trong nước, hoạt đồng vận tải quốc tế.
  • Các trường hợp xuất khẩu hàng hóa dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan, hay được coi như xuất khẩu

Hóa đơn bán hàng (02GTTT)

mẫu hóa đơn bán hàng

Các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bán hàng (02GTTT) phải có hoạt động bán hàng hóa dịch vụ trong nước, xuất hàng hóa dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu mà có hình thức báo cáo thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào báo cáo thuế theo phương pháp trực tiếp đều in loại hóa đơn này. Cụ thể, các doanh nghiệp kê khai thuế trực tiếp theo các tính phần trăm trên doanh thu (thuế = tỉ lệ % theo đối tượng kinh doanh * doanh thu) sẽ phải mua hóa đơn bán hàng tại các chi cục thuế và hóa đơn này không phải làm thủ tục phát hành hóa đơn. Các doanh nghiệp còn lại, báo cáo thuế trực tiếp theo cách tính trực tiếp trên giá trị gia tăng (áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng, bạc, đá quý (VAT= GTGT*10%)) phải đặt in hóa đơn bán hàng tại các nhà in được phép in hóa đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button0943333349