Công ty TNHH In Ấn Tuấn Kiệt

Phân biệt hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng

Các loại hóa đơn

*  Hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn VAT)

hóa đơn gtgt

Mẫu in hóa đơn GTGT

Là loại hóa đơn dành cho các doanh nghiệp báo cáo thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi hoạt động:

  1. Bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ trong nước;
  2. Hoạt động vận tải quốc tế;
  3. Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu

*  Hóa đơn bán hàng

hóa đơn bán hàng

Áp dụng cho các doanh nghiệp sau đây:

Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nước, xuất hàng hóa dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

*  Hóa đơn khác

  1. Gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…
  2. Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật.

Cách phân biệt

  1. Trên mẫu in hóa đơn GTGT có dòng thuế suất
  2. Trên mẫu in hóa đơn bán hàng không có dòng thuế suất
  3. Trên mẫu in hóa đơn GTGT không có dấu mộc vuông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button0943333349