Công ty TNHH In Ấn Tuấn Kiệt

Thủ Tục Đặt In Hoá Đơn GTGT Lần Đầu

Những thủ tục cần thiết để sử dụng hóa đơn GTGT đặt in lần đầu:

Bước 1. Gửi mẫu 06 GTGT đến cơ quan thuế để đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Sau 5 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ trả lời có chấp nhận cho doanh nghiệp được áp dụng phương pháp khấu trừ hay không?

Bước 2: Sau khi nhận được kết quả của cơ quan thuế về việc chấp thuận cho doanh nghiệp được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo PP khấu trừ, Thì doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ sau để gửi cơ quan thuế:

1. Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

3. Bản sao Văn bản của cơ quan thuế chấp nhận áp dụng tính thuế GTGT theo PP khấu trừ

Trong thời gian 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp và công an phường cử cán bộ kiểm tra doanh nghiệp tại trụ sở.

Bước 3:  Tiếp đón cán bộ thuế và công an phường

Khi cán bộ thuế và công an Phường đến kiếm tra trụ sở chính doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện và chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau:

– Đã treo biển doanh nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính;
– Có Văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của công ty là hợp pháp (Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng mượn nhà Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công ty)
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký mẫu dấu, Dấu tròn
– Có bàn ghế, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động
– Có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc Cung cấp dịch vụ chứng tỏ công ty đã hoạt động và có nhu cầu xuất hoá đơn cho khách hàng.

– Có hợp đồng lao động.

=> Sau khi kiểm tra trụ sở hợp pháp và doanh nghiệp có hoạt động tại trụ sở, Chi cục thuế sẽ ra Biên bản đã kiểm tra trụ sở hoặc Xác nhận đã kiểm tra trụ sở, cho phép doanh nghiệp được phép đặt in hóa đơn.

Bước 4: Liên hệ với nhà in để làm hợp đồng và các thủ tục đặt in hóa đơn

Bước 5: Nhận hóa đơn và mẫu hóa đơn GTGT đặt in

Bước 6:  Thông báo phát hành hóa đơn

Doanh nghiệp làm thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK 3.3.7 -> in làm 3 bản kẹp cùng 3 mẫu hóa đơn và gửi cho chi cục thuế

Lưu ý: Làm thông thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng chậm nhất 5 ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button0943333349